Articles

 Articles published in Journals:

 • The heavy metals pollution and the adverse effects on human health;
Authors: Daniela Violeta Dumitrescu, E. S. Gurzău, A.E. Gurzău, D. Marchean, I.Chera;
Journal: Studia Universitatis –Ambientum, No.2008/II/1-2, pag.62-67, ISSN: 1843-3855
 • Evaluarea contaminarii cu plumb a solului în zona Copsa Mica;
Authors: Iulia Neamţiu, Eugen Stelian Gurzău;
Journal: Acta Medica Transilvanica, vol.II, no.1, 2009, “Lucian Blaga” University Publishing House Sibiu


Articles published in Proceedings of the different conferences:
 • Mediul şi problemele de sănătate – interactiunea dintre mediu şi sănătate, Evaluarea de risc din perspectiva Romaniei;
Author: Eugen Gurzău - Public Health National Conference – „Opportunities and Challenges in Public Health in the context of Romanian integration in the European Union”, november 2007, Timişoara, Proceeding, pag.11, ISBN 978-973-602-308-8
 • Strategii de interventie în vederea reducerii expunerii la plumb a grupurilor populationale cu susceptibilitate crescuta, în zona Copsa Mica”;
Authors: Iulia Neamţiu, Eugen Gurzău - Public Health National Conference – „Opportunities and Challenges in Public Health in the context of Romanian integration in the European Union”, p 134, Timisoara, Brumar, 2007, ISBN 978-973-602-324-8
 • Expunerea copiilor din Copsa Mica la plumb;
Authors: D.Marchean, I.Chera, D.Dumitrescu, I.Neamțiu, E.Gurzău - Public Health National Conference – „Opportunities and Challenges in Public Health in the context of Romanian integration in the European Union”, Proceeding, november 2007, Timişoara, ISBN 978-973-602-308-8
 • Metalele grele şi expunerea umana în zona Copsa Mica;
Authors: I.Chera, D.Marchean, I.Neamțiu, E.Gurzău - Public Health National Conference – „Opportunities and Challenges in Public Health in the context of Romanian integration in the European Union”, november 2007, Timişoara, Proceeding, pag.95, ISBN 978-973-602-308-8
 • Poluarea cu metale grele si efectele adverse generate de acestea asupra sanatatii umane;
Authors: Daniela Violeta Dumitrescu, Eugen Stelian Gurzău, Anca Elena Gurzău, Dorin Marchean, Ioan Chera - International Symposium Environment - Research, Protection and Administration Environment&progress, 26-28 october 2007, Cluj-Napoca, Proceeding
 • Poluarea cu metale grele a solului în zona haldei Sometra, Copsa Mica;
Authors: Iulia Neamţiu, Eugen Stelian Gurzău, Dorin Marchean, Ioan Chera, Daniela Violeta Dumitrescu, Adrian Muică - Public Health National Conference with international participation “Present and Future in Public Health in Romania”, november 2008, Proceeding, pag.76,Timişoara, ISBN 978-973-602-308-8


Papers presented at International Conferences:
 • Copşa Mică area and heavy metals pollution;
Authors: Daniela Violeta Dumitrescu, Eugen Stelian Gurzău, Anca Elena Gurzău, Dorin Marchean, Ioan Chera, Petra Motoiu, Adrian Muică, Proceeding of PRE9: PROTECTION AND RESTORATION OF THE ENVIRONMENT IX Conference, Kefalonia Greece
 • Pesticides use în rural settings în Romania;
Authors: Anca E. Gurzau, Alexandru Coman, Eugen S.Gurzău, Marinela Penes, Daniela Dumitrescu, Dorin Marchean, Ioan Chera – World Congress on Science, Engineering and Technology, 5th International Conference on Environmental Sciences and Engineering (WCSET 2008), October 2008, Venice, Italy, Proceedings, ISSN: 2070-3740


Articles accepted to be published:
 • Hot spots and lead poisoning în children, still a major problem;
Authors: Gurzau E.S, Neamtiu I.; 3rd WHO International Conference on Children’s Health and the Environment, june 2009, Proceedings, Busan, Republic of Korea
 • School environment and lead poisoning în children în Copsa Mica, Romania;
Authors: Gurzau E.S, Neamtiu I., Surdu S.; 3rd WHO International Conference on Children’s Health and the Environment, june 2009, Proceedings, Busan, Republic of Korea