Etapa II

 ETAPA II - Elaborarea modelului experimental al aspectelor de analiza şi tipurilor de studii ce urmează a fi definite, utilizate şi integrate în programele complexe de asigurare a calităţii şi securităţii mediului în zone rurale specifice, poluate cu pesticide şi metale grele - cu link de pe pagina rezultate


Rezultate intermediare:

  • Metodologii ecologice, moderne şi performante de investigare în sistem integrat;
  • Modele de evaluare integrate de mediu şi sănătate;
  • Metodologie de prelevare şi control de calitate;
  • Metodologie de sampling şi analiza performanta în sistem integrat a distribuţiei pesticidelor şi metalelor grele în zonele rurale;
  • Model experimental de evaluare integrată a contaminării cu pesticide şi metale grele a factorilor de mediu în zonele rurale Sălişte şi Copşa Mica;
  • Baze de date cu informaţii privitoare la expunerea populaţiei din zonele investigate la pesticide şi metale grele;
  • Un studiu de necesitate publică de interes naţional;