Etapa I

 ETAPA I - Fundamentarea ştiinţifica şi tehnica a direcţiilor de cercetare din cadrul proiectului în conformitate cu politicile şi strategiile UE – cu link de pe pagina rezultate

Rezultate intermediare:

  • Model conceptual vizând stabilirea şi implementarea împreuna cu autorităţile locale a masurilor tehnico-organizatorice pentru agenţii poluatori dar şi de marketing social şi comunicarea riscului pentru grupurile populaţionale potenţial expuse;
  • Baze de date cu bolile cronice potenţial relaţionate expunerii la pesticide şi metale grele;
  • Un studiu de necesitate publică de interes naţional;