Rezultate

  •  Screeningul stării de sănătate asociate expunerii la pesticide şi metale grele;
  • Elaborarea şi implementarea unui Program complex de asigurare a calităţii şi securităţii mediului în zone rurale specifice, poluate cu pesticide şi metale grele;
  • Pilotarea directivelor europene privind expunerea la pesticide şi metale grele în zonele rurale specifice, prin prisma evaluării stării de sănătate asociate factorilor de mediu;
  • Elaborarea metodologiilor de investigare intr-un sistem integrat bazat pe concepte ecologice, moderne şi performante, în concordanta cu modelele de evaluare integrata de mediu şi sănătate rurala la nivel European, ce va constitui un transfer de cunoştinţe şi va permite o noua abordare la nivelul României, tara recent integrata în EU;
  • Distribuţia spaţiala şi temporala a metalelor grele şi pesticidelor şi evaluarea expunerii la nivel de receptor (grupuri populaţionale);
  • Experimentarea şi optimizarea modelului privind distribuţia spaţiala şi temporala a pesticidelor şi metalelor grele în factorii de mediu din cele doua zonele rurale investigate (Sălişte şi Copşa Mica), incluzând modelările privind transferul sursă-factor de mediu;
  •  Reprezentarea în Sistem Geografic Informaţional a indicatorilor de biomonitorizare;

Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV