Informatii generale

 
DENUMIREA PROIECTULUI:

PROGRAM COMPLEX DE ASIGURARE A CALITATII SI SECURITATII MEDIULUI IN ZONE RURALE SPECIFICE, POLUATE CU PESTICIDE SI METALE GRELE CU IMPACT ASUPRA CALITATII VIETII

ACRONIM: MESAR

DIRECTOR DE PROIECT: Prof. Asoc. Dr. Eugen Stelian Gurzau
Centrul de Mediu si Sanatate Cluj-Napoca
Tel: 0264432979
Fax:0264534404E-mail:egurzau@ehc.ro

BUGETUL PROIECTULUI: 2045176 lei, din care

  • Buget - 1750000 lei
  • Cofinantare – 295176 lei

REZUMAT

In scopul reducerii impactului negativ generat de pesticide si metale grele, proiectul abordareza aspecte integrate ale calitatii si securitatii mediului, propunand un program complex de asigurare a acestora in zone rurale specifice din judetul Sibiu poluate cu pesticide (Saliste) si metale grele (Copsa Mica) cu impact asupra calitatii vietii. Se va dezvolta si implementa un mecanism complex, social si economic bazat pe principii si strategii europene in domeniul mediului si sanatatii rurale. Se va realiza corelarea intre factorii de mediu specifici zonelor rurale studiate, generatori ai unor potentiale dezechilibre ecologice si indicatorii de biostatistica medicala. In acest cadru se va elaborara modelul conceptual al mecanismelor sociale si economice de prevenire si combatere a poluarii pe principalii factori de mediu in scopul asigurarii calitatii si securitatii mediului. Elaborarea modelului experimental al aspectelor de analiza si tipurilor de studii cuprinde elaborarea metodologiilor de investigare intr-un sistem integrat, bazat pe concepte ecologice, moderne si performante, in concordanta cu modelele de evaluare integrata de mediu si sanatate rurala la nivel European.
Experimentarea si optimizarea modelului privind distributia spatiala si temporala a pesticidelor si metalelor grele in factorii de mediu din cele doua zonele rurale investigate (Saliste si Copsa Mica) vor fi fundamentate de conceptele si metodologiile asumate de analiza integrata a pesticidelor si metalelor grele, incluzand modelarile privind transferul sursa- factor de mediu (noutate). Pe baza rezultatelor obtinute din analiza pesticidelor si metalelor grele in factorii de mediu (sol, apa, praf) se vor crea bazele de date se vor intocmi harti digitale si se va implementa sistemul de evaluare si asigurare a calitatii pentru modelul elaborat si utilizat. Perfectionarea modelului experimental prin integrarea informatiilor cu caracter populational (date demografice, patologie, distributie) se vor corela cu activitatile de diminuare a impactului asupra calitatii vietii in zonele rurale Saliste si Copsa Mica. Astfel, se va experimenta modelul in teren pentru colectarea, depozitarea, transportarea, analiza si evaluarea bioindicatorilor specifici (plumbemie) ai grupurilor populationale expuse la pesticide si metale grele din zonele rurale investigate, urmata de o analiza randomizata pe baza screening-ului probelor prelevate, in vederea evaluarii bioindicatorilor specifici ai grupurilor populationale expuse. Se va realiza reprezentarea spatiala si temporala a indicatorilor de biomonitorizare prin tehnica GIS (noutate in Romania). Aplicabilitatea imediata a proiectului consta in elaborarea si dezvoltarea strategiei de implementare a modelului functional, cu scopul demonstrarii functionalitatii si utilitatii acestuia in sistemul administratiei publice si educatiei, pentru prevenirea si combaterea poluarii prin asigurarea calitatii si securitatii mediului in zonele rurale, in conformitate cu politicile si strategiile UE. Se va demonstra functionalitatea si utilitatea modelului elaborat in scopul validarii lui prin stabilirea unor indicatori masurabili pentru evaluarea functionalitatii mecanismului socio-economic elaborat. Se vor elaborara procedurile de transfer ale modelului in situatii similare care necesita solutii de rezolvare asemanatoare pentru asigurarea calitatii si securitatii mediului in alte zone rurale poluate cu pesticide si metale grele. Alaturi de autoritatile locale consortiul va participa la organizarea si desfasurarea activitatilor de stimulare si implicare a grupurilor comunitare in aplicarea masurilor de asigurarii calitatii si securitatii mediului in zonele rurale si va contribui la cresterea capacitatii de intelegere si constientizare a grupurilor comunitare privind aceste aspecte. In scopul promovarii masurilor specifice asigurarii calitatii si securitatii mediului in zone rurale prin educatie pentru sanatate a grupurilor cu susceptibilitate crescuta la actiunea pesticidelor si metalelor grele se vor organiza ateliere de lucru la nivel zonal, ceea ce va conduce la cresterea abilitatii privind utilizarea mai eficienta si eficace a resurselor comunitatii (costuri comunitare) in termenii durabilitatii.