Articole

 Articole publicate în reviste

 • The heavy metals pollution and the adverse effects on human health; 
Autori: Daniela Violeta Dumitrescu, E. S. Gurzău, A.E. Gurzău, D. Marchean, I.Chera;
Revista: Studia Universitatis –Ambientum, Nr.2008/II/1-2, pag.62-67, ISSN: 1843-3855
 • Evaluarea contaminarii cu plumb a solului în zona Copsa Mica;
Autori: Iulia Neamţiu, Eugen Stelian Gurzău;
Revista: Acta Medica Transilvanica, vol.II, nr.1, 2009, Editura Universitatii “Lucian Blaga”, Sibiu


Articole publicate în Proceeding-uri ale diverselor conferinţe
 • Mediul şi problemele de sănătate – interactiunea dintre mediu şi sănătate, Evaluarea de risc din perspectiva Romaniei;
Autor: Eugen Gurzău - Conferinţa Naţionala de Sănătate Publică – „Oportunităţi şi provocări în sănătatea publică, în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, noiembrie 2007, Timişoara, Proceeding, pag.11, ISBN 978-973-602-308-8
 • Strategii de interventie în vederea reducerii expunerii la plumb a grupurilor populationale cu susceptibilitate crescuta, în zona Copsa Mica”;
Autori: Iulia Neamţiu, Eugen Gurzău - Conferinţa Naţionala de Sănătate Publică – Oportunitati şi provocari în sanatatea publica în contextual integrarii Romaniei în Uniunea Europeana, p 134, Timisoara, Brumar, 2007, ISBN 978-973-602-324-8
 • Expunerea copiilor din Copsa Mica la plumb;
Autori: D.Marchean, I.Chera, D.Dumitrescu, I.Neamțiu, E.Gurzău - Conferinţa Naţională de Sănătate Publică – „Oportunităţi şi provocări în sănătatea publică, în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, Proceeding, noiembrie 2007, Timişoara, ISBN 978-973-602-308-8
 • Metalele grele şi expunerea umana în zona Copsa Mica;
Autori: I.Chera, D.Marchean, I.Neamțiu, E.Gurzău - Conferinţa Naţională de Sănătate Publică – „Oportunităţi şi provocări în sănătatea publică, în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, noiembrie 2007, Timişoara, Proceeding, pag.95, ISBN 978-973-602-308-8
 • Poluarea cu metale grele si efectele adverse generate de acestea asupra sanatatii umane;
Autori: Daniela Violeta Dumitrescu, Eugen Stelian Gurzău, Anca Elena Gurzău, Dorin Marchean, Ioan Chera - Simpozionul Internațional Mediul- Cercetare, Protecţie şi Gestiune Environment&progress, 26-28 octombrie 2007, Cluj-Napoca, Proceeding
 • Poluarea cu metale grele a solului în zona haldei Sometra, Copsa Mica;
Autori: Iulia Neamţiu, Eugen Stelian Gurzău, Dorin Marchean, Ioan Chera, Daniela Violeta Dumitrescu, Adrian Muică - Conferința Națională de Sănătate Publică cu participare internațională “Prezent şi Viitor în Sănătatea Publică din România”, noiembrie 2008, Proceeding, pag.76,Timişoara, ISBN 978-973-602-308-8


Articole prezentate la Conferinţe Internaţionale
 • Copşa Mică area and heavy metals pollution;
Authors: Daniela Violeta Dumitrescu, Eugen Stelian Gurzău, Anca Elena Gurzău, Dorin Marchean, Ioan Chera, Petra Motoiu, Adrian Muică, Proceeding of PRE9: PROTECTION AND RESTORATION OF THE ENVIRONMENT IX Conference, Kefalonia Greece
 • Pesticides use în rural settings în Romania;
Authors: Anca E. Gurzau, Alexandru Coman, Eugen S.Gurzău, Marinela Penes, Daniela Dumitrescu, Dorin Marchean, Ioan Chera – World Congress on Science, Engineering and Technology, 5th International Conference on Environmental Sciences and Engineering (WCSET 2008), October 2008, Venice, Italy, Proceedings, ISSN: 2070-3740


Articole acceptate spre publicare:
 • Hot spots and lead poisoning în children, still a major problem;
Authors: Gurzau E.S, Neamtiu I.; 3rd WHO International Conference on Children’s Health and the Environment, iunie 2009, Proceedings, Busan, Republic of Korea
 • School environment and lead poisoning în children în Copsa Mica, Romania;
Authors: Gurzau E.S, Neamtiu I., Surdu S.; 3rd WHO International Conference on Children’s Health and the Environment, iunie 2009, Proceedings, Busan, Republic of Korea