MESAR

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II
Autoritate Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare
Direcţia de Cercetare: 3 - Mediu


MESAR

Program complex de asigurare a calitatii si securitatii mediului in zone rurale specifice, poluate cu pestidice si metale grele cu impact asupra calitatii vietii.

Coordonator:
Centrul de Mediu şi Sanatate Cluj Napoca
Director proiect: Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau
Contract nr. 31-074/ 18.09.2007

In scopul reducerii impactului negativ generat de pesticide si metale grele, proiectul abordareza aspecte integrate ale calitatii si securitatii mediului, propunand un program complex de asigurare a acestora in zone rurale specifice din judetul Sibiu poluate cu pesticide (Saliste) si metale grele (Copsa Mica) cu impact asupra calitatii vietii. Se va dezvolta si implementa un mecanism complex, social si economic bazat pe principii si strategii europene in domeniul mediului si sanatatii rurale. Se va realiza corelarea intre factorii de mediu specifici zonelor rurale studiate, generatori ai unor potentiale dezechilibre ecologice si indicatorii de biostatistica medicala. In acest cadru se va elaborara modelul conceptual al mecanismelor sociale si economice de prevenire si combatere a poluarii pe principalii factori de mediu in scopul asigurarii calitatii si securitatii mediului.
Afla mai multe detalii.